Loading...

Ankara - Haymana Sırçasaray Barajı

Baraj ölçüm teçhizatı ve teferruatının temini ve yerine konulması