Loading...

İnklinometre Boruları

/sites/other/semboltest/uploads/urunler/baraj-golet-cihazlari/inklinometre/inclinometer_tubes_00_sisgeo_red_stripe_9e47efcb429271f7351303140c5475ab.png

İnklinometre Borusu 

İnklinometre borusu ABS’den mamül (ABS; akrilonitril (acrylonitrile), bütadin (butadiene) ve stiren (styrene) bileşimi polimer) dört tarafından yivli farklı çapları olan borudur. 3 m’lik parçalar halindedir. Orjinal kaplinleri ve perçinle eklenerek uzatılır. Yivler probunun yerleşmesi ve kaymadan aynı doğrultuda ilerlemesi içindir.

İnklinometrelerin Kullanım Alanları ve Uygulamaları

 İnklinometrenin genel olarak kullanım alanları:

  • Heyelanlarda kayma bölgesinin belirlenmesi,
  • Baraj dolgusunda, zayıf zemin üzeri dolgularda, açık kazı ve tünellerde yanal deformasyonların miktarı ve hızının gözlenmesi,
  • Derin kazı sistemlerinde dayanma yapısında meydana gelen yanal deformasyonların gözlenmesi,
  • Sedde, kazık ve istinat duvarlarının düşeyden sapmasının gözlenmesi

KULLANILAN ALANLAR

• Baraj Ölçüm Teçhizatı ve Teferruatının Temini ve Yerine Konulması
• Gölet Ölçüm teçhizatı ve teferruatının temini ve yerine konulması
• Ölçüm teçhizatı ve teferruatının temini ve yerine konulması
• Gölet Ölçüm Cihazları 
• Baraj Ölçüm Cihazları
• Gölet Ölçüm Aletleri
• Baraj Ölçüm Aletleri
• Hassas Ölçüm Cihazları
Hassas Ölçüm Aletleri