Loading...

İzmir - Bergama Kırcalar Göleti

Baraj ölçüm teçhizatı ve teferruatının temini ve yerine konulması